New Fellows

 
Dr. Mohammad Jalaluddin
Dr. Mallika Sethi
Dr. Chetna Chopra
Dr. Karanjit Singh Chaudhary
Dr. Neeraj Vinoy Khare
Dr. Subrata Choudhuri
Dr. Pradeep Reddy Billa
Dr. Ashank Mishra
Dr. Moez I. Khakiani
Dr. Arumalla Sridhar Reddy
Dr. Manesh Lahori
Dr. Ninal Shah
Dr. Prashant Chopra
Dr. Meenakshi S
Dr. Ridhima Suri
Dr. Nilesh Vilas Deshpande
Dr. Gunjan Pruthi
Dr. Sandeep Gulati
Dr. Saima Yunus Khan
Dr. Gursimrat Kaur Brar
Dr. Deepti Prashar
Dr. Jagadeep Raju
Dr. N. Kannan
Dr. Subhodeep Paul
Dr. Rajeev Srivastava
Dr. Prashanthi Reddy
Dr. Santanu Borah
Dr. Anirudh Kumar Mathur
Dr. Chellaswamy Savrimalai Karumaran
Dr. Neha Gupta
Dr. Rajiv Kumar
Dr. Divya Kumar
Dr. Manish Kachhara
Dr. Srikanth Desai
Dr. Ravi Kumar .Peratoti
Dr. Sreekanth Kumar Mallineni
Dr. Anurag Rai
Dr. Mirna Garhnayak
Dr. Manisha Kusuma
Dr. Vivek Hegde
Dr. M. Anil Kumar Narayan Goud
Dr. Pradip Kumar Das
Dr. Rohit P. Kolipaka
Dr. Trideep Borkakoty
Dr. Ripan Das
Dr. Anupam Agarwal
Dr. Abhijit Das
Dr. Madan Sarmah
Dr. Shah Bader
Dr. Subrata Kumar Sen
Dr. Kamal Sen Gupta
Dr. Takreem Ur Rehman
Dr. Gyan Kumar Chinnaraj