ICD MERIT AWARDS 2018

ICD MERIT AWARDS 2018

Dr. S.P. Aggarwal Award

HIGHEST MARKS – ORTHODONTICS – B.D.S.

Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi

Ms Nasreen Ansari

PFA AWARD

HIGHEST MARKS ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY – B.D.S.

Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi

Ms Pooja Kumari Jha

Dr. S. M. Taneja Award

HIGHEST MARKS – CONSERVATIVE DENTISTRY & ENDODONTICS – B.D.S.

Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi

 Ms Simran Kaur Makkar

Dr. Keki M. Mistry

Govt. Dental College & Hospital, Mumbai

Name not Submitted

Dr. R.S. Nanda Award

HIGHEST MARKS – ORTHODONTICS- B.D.S.

Faculty of Dental Sciences- K.G.’s Medical University, U.P, Lucknow

Khushboo Gupta

Dr. Pradip Jayna Award

BEST STUDENT – ORTHODONTICS – M.D.S

Faculty of Dental Sciences- K.G.’s Medical University, U.P, Lucknow

Ankita Singh

Amar Kashyap Bhargava Award

HIGHEST AGGREGATE MARKS IN B.D.S

Faculty of Dental Sciences, K.G.’s Medical University,U.P Lucknow
(Donor – Dr Kashyap Bhargava )

Deep Shikha Tripathi

Dr. C.P. Govila Award

HIGHEST MARKS – CONSERVATIVE DENTISTRY – B.D.S.

Faculty of Dental Sciences- K.G.’s Medical University, U.P, Lucknow
(Donor – Dr. Rajiv K. Chugh)

Pallavi Parasramka

Dr. D.N. Kapoor Award

HIGHEST AGGREGATE MARKS IN B.D.S

Kothiwal Dental College & Research Centre, Moradabad
(Donor – Dr. S.P. Aggarwal )

Surangama Lehri

Dr. D.S. Gupta Award

HIGHEST MARKS IN ORTHODONTICS- B.D.S

Kothiwal Dental College & Research Centre, Moradabad
(Donor – Dr. S.P. Aggarwal)

Ritika Kabra

Dr. F.D. Mirza Award

HIGHEST MARKS IN PROSTHODONTICS – BDS

Nair Hospital Dental College, Mumbai

Kum. Abhilasha Akerkar

Dr. Prithvi Raval Award

HIGHEST MARKS -PROSTHODONTICS- BDS

Manipal College of Dental Sciences, Manipal

Shane Yi Xuan Quek

Dr. P.C. Jayna Memorial Award

HIGHEST MARKS – PROSTHODONTICS -B.D.S

Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata

Ms. Mahuya Giri

Dr. V.K. Grover Memorial Award AWARD

HIGHEST MARKS – PROSTHODONTICS -B.D.S

Govt. Dental College, Rohtak

Raveena Kumari

FIRST POSITION IN B.D.S. FINAL YEAR

FIRST POSITION IN B.D.S. FINAL YEAR

A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Mangalore
Donor – Dr. K.B. Goel

Dr. Deepika Jayakrishnan Nair

Sh. J.C. Paul Memorial Award

BEST M.D.S. STUDENT- ORTHODONTICS

A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Mangalore
(Donor – Dr. J.L. Paul )

Dr. Udeshi Priyanka Subhash

ICD MERIT AWARD – P.F.A AWARD

HIGHEST MARKS IN CONSERVATIVE DENTISTRY & ENDODONTICS – B.D.S

Govt. Dental College & Hospital, Nagpur

Ms Nuzhat Anjum Asad Khan

Santosh Dental College & Hospital, Ghaziabad

HIGHEST MARKS IN ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY – BDS

Donor – Scientific Club, Santosh Dental College

Ms Sonam Choudhary

Vishwardhaya Memrial Award

HIGHEST MARKS IN PEDODONTIC & PREVENTIVE DENTISTRY- BDS

College of Dental Sciences, Davangere

Mr. K. Shashanka Holla

Dr. Hari Parkash Award

BEST POST GRADUATE – PROSTHODONTICS

ITS Centre For Dental Studies & Research, Delhi Meerut Rd, Asalat Nagar, Murad Nagar , Ghaziabad

Dr. Apoorva Sahajwani

Mrs. Seema Gupta Memorial Award

HIGHEST AGGREGATE MARKS IN B.D.S

Seema Dental College & Hospital, Rishikesh
(Donor – Seema Dental College & Hospital, Rishikesh)

Ms. Lovely Bhatnagar   

Dr. N.K. Agarwal Award

BEST POST GRADUATE STUDENT IN PROSTHODONTICS

Seema Dental College & Hospital, Rishikesh
(Donor – Dr. Himanshu Aeran)

Dr. Lara Jain

Dr. Dhirendra Srivastava Award

HIGHEST AGGREGATE MARKS IN B.D.S.

ESIC Dental College, New Delhi
(Donor – Dr. Binita Srivastava )

Ms Prachi Garhia

Dr. Jaswinder Singh Brar Award

HIGHEST MARKS – CONSERVATIVE DENTISTRY – BDS

Sri Guru Ram Das Institute of Dental Sciences & Research,Sri Amritsar

Ms Bandan Jyot Kaur

Dr. S.S.Sidhu Award

HIGHEST MARKS IN ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY – BDS

Sri Guru Ram Das Institute of Dental Sciences & Research, Sri Amritsar

Navneet Kaur

Dr. B.R. Mehra Award

HIGHEST MARKS IN PROSTHODONTICS – B.D.S.

Govt. Dental College & Hospital, Hyderabad

Dr. Machineni Kavya

Dr. P.C. Jayna Memorial Award

HIGHEST MARKS – PROSTHODONTICS – B.D.S.

Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata

Not Awarded

ICD Best Post Graduate Student Award

The Indian Association of Public Health Dentistry)

Mr. Wasim Sajid Bhat, Nims, Jaipur

ICD MERIT AWARD

HIGHEST MARKS IN CONSERVATIVE DENTISTRY & ENDODONTICS – B.D.S

Govt. Dental College & Hospital, Nagpur
(Donor – Seema Dental College & Hospital, Rishikesh)

Name not Submitted

Scientific Club- Santosh Dental College Award

HIGHEST MARKS IN ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY – B.D.S.

Santosh Dental College & Hospital, Ghaziabad
(Donor – Scientific Club- Santosh Dental College )

Aakanksha Chugh

Chairman Late Sh. Vishwardhaya Award

HIGHEST MARKS IN PEDODONTIC & PREVENTIVE DENTISTRY- B.D.S.

Donor – Scientific Club- Santosh Dental College
(Donor – Chairman Late Sh. Vishwardhaya)

Ms R.V. Chandralekha

Dr. Hari Parkash Award

BEST POST GRADUATE – PROSTHODONTICS

Centre of Dental Education & Research, AIIMS, New Delh

Dr.Md Shahbaz Alam

ESIC Dental College, New Delhi –

HIGHEST AGGREGATE MARKS IN B.D.S.

( Dr. Dhirendra Srivastava  Award – Donor – Dr. Binita Srivastava )

Ms Anushka Jain