Life Members

 
Sr. no. Title Surname First Name Location Year
1 Dr. Agarwal Naresh KumarLucknow 1978
2 Dr. Ahluwalia Daljeet SingGurgaon 1956
3 Dr. Bharucha D.P. Pune 1960
4 Dr. Bhatavadekar V.N. Mumbai 1968
5 Dr. Bhuyan B.R. Guwahati 1988
6 Dr. Chandra J. Patna 1964
7 Dr. Chhabra T.S. Nilgiris 1977
8 Dr. Cooray Hilary W.M. Colombo 1996
9 Dr. Desai Vasant M Mumbai 1986
10 Dr. Diwanji P.V. Mumbai 1972
11 Dr. Doshi C.M. Rajkot 1974
12 Dr. Gandhi L.K. New Delhi 1976
13 Dr. Gibson Raj 1967
14 Dr. Goyal R.P. Dehradun 1968
15 Dr. Gupta D.S. Lucknow 1986
16 Dr. Jalili V.P. Indore 1983
17 Dr. John P.I. Thiruvanthapuram 1973
18 Dr. Joshi K.G. Rajkot 1962
19 Dr. Kamra K.R. Dehradun 1978
20 Dr. Kannappan J.G. Chennai 1973
21 Dr. Kapadia K.H.C. Mumbai 1967
22 Dr. Lakhanpal K.R. Shimla 1998
23 Dr. Lall Nand Patna 1983
24 Dr. M. Lakashmaiah Bangalore 1979
25 Dr. Madhok R.P. New Delhi 1993
26 Dr. Malhotra K.L. New Delhi 1980
27 Dr. Manchanda I.M. Dehradun 1962
28 Dr. Manjrekar P.R. Mumbai 1974
29 Dr. Mathur R.M. Lucknow 1987
30 Dr. Mehra B.R. Hyderabad
31 Dr. Mirza F.D. Mumbai 1968
32 Dr. Misra Mohan Fakir Cuttak 1988
33 Dr. Mistry Keki M. Mumbai 1965
34 Dr. Mitra H.N. Kolkatta 1990
35 Dr. Murty M.V.L.N. Vijaywada 1981
36 Dr. Pradhan A.C. Kanpur 1972
37 Dr.(MrsRatnayaka Ira 1997
38 Dr. Raut R.B. Mumbai 1954
39 Dr. Saparamadu K.D.G. 1996
40 Dr. Sekar S.R. Coimbatore 1975
41 Dr. Shah Vijay Kumar Sangli 1981
42 Dr. Shahani D.R. Mumbai 1974
43 Dr.BrigSharma A.C. New Delhi 1987
44 Dr. Shetty N.R. Bangalore 1980
45 Dr. Shetty N. Sridhar Mangalore 1988
46 Dr. Sinha J.N. Dimapur 1975
47 Dr. Somayaji V.B. Mangalore 1997
48 Dr. Sood Vimla Chandigarh 1957
49 Dr. Soratur S.H. Davangere 1988
50 Dr. Subramanian V. Mumbai 1961
51 Dr. Taneja S.K. Noida 1984
52 Dr. Taraporwala P.V Mumbai 1957
53 Dr. Thaper Sharda Jaipur-5 1980
54 Dr. Tillaivasan P.P. 1990
55 Dr. Veerabahu V.M. Coimbatore 1976
56 Dr. Verman P.C. Chandigarh 1970
57 Dr. Sahni P.P. New Delhi 1977
58 Dr. Bellie R. Coimbatore 1979
59 Dr. Paul J.L. New Delhi 1980
60 Dr. Taneja S.M. New Delhi 1982
61 Dr. (MrBali Abha New Delhi 1983
62 Dr. Goel K.B. New Delhi 1983
63 Dr. Khurana Pavan New Delhi 1986
64 Dr. Kakar Ravinder New Delhi 1987
65 Dr. Gulati S.N. New Delhi 1990
66 Dr. Talim Sushilkumar Mumbai 1990
67 Dr. Sood Bushan L. Panchkula 1993
68 Dr. Sachdeva S.S. New Delhi 1979
69 Dr. Dua S.S. Chandigarh 1989
70 Dr. Sanghavi Suresh ChandAhmedabad 1986
71 Dr. Baskar P.K. Chennai 1974
72 Dr. Varma B.K. Agra 1989
73 Dr. Dhanasekaran C.K. Chennai 1973
17 new Life members added in 2017
Dr. Mantri M.V. Mumbai 1971
Dr. Padmanabhan R.S. Bangalore 1964
Dr. Shah C.S. Rajkot 0
Dr. Vyas N.D. 1961
DECEASED FELLOWS
Dr. Guglani Lalit M. Mumbai 1968
Dr. Sur Balraj New Delhi 1980
Dr. Kale S.A. Mumbai 1976
Dr. Thaper S.B. Jaipur-5 0
Dr. Solomon E.G.R. Chennai 6325
Dr. Goel Sanjeev KumaBedvercreek 11985
Dr. Singh R.P. Patna 1978